Un procés de participació ciutadana és un espai de diàleg entre els ciutadans i les institucions al voltant d’un tema, una iniciativa, un projecte o una problemàtica. Els processos participatius també neixen de la voluntat política i estan relacionats amb la vocació de transparència de l’Administració. Els processos de participació ciutadana formen part de la dimensió deliberativa de la democràcia. El procés participatiu neix sempre d’una necessitat i ha de tenir uns objectius.
Un ciutadà pot articular els seus interessos, coneixements, aficions i preocupacions a través d’una associació. Associar-se a una entitat que vetlla per uns objectius concrets és una manera de canalitzar la nostra acció social. Una societat amb associacions és una societat amb una ciutadania participativa i oberta.
L’evolució de la societat comporta que disposem de nous mitjans de participació ciutadana regulada que apropin la ciutadania i l’Administració pública. Aquestes noves eines han de construir un ambient de confiança entre la ciutadania i l’Administració. També han d’ajudar els ciutadans a adoptar noves habilitats i maneres de fer destinades al desenvolupament personal i de tot el país.
La participació ciutadana institucionalitzada és la que està relacionada amb tots els organismes representatius i de govern. En l’actualitat hi ha diferents tipus de participació ciutadana institucionalitzada. Participació institucionalitzada representativa El sistema polític d’Andorra és representatiu. La gestió del país requereix que hi hagi uns organismes de representació política. La ciutadania amb dret a vot ha d’elegir uns representants perquè gestionin la societat.
La participació ciutadana no vinculada amb les institucions de l’estat pot dividir-se en la que té una visió més formal i la que en té una de reivindicativa. En la primera, hi trobem la participació en entitats, associacions i clubs de tota mena que podem trobar en qualsevol sector de la societat, com és el cas de les associacions culturals i els clubs esportius o de lectura, per posar alguns exemples. En aquest cas també hi podem trobar les organitzacions de consumidors, les associacions de malalts o diferents col·lectius socials, per posar-ne uns altres.
La participació ciutadana és el dret de la ciutadania a poder intervenir, de manera directa o indirecta, en les polítiques públiques a través de la deliberació i la cerca de consens. Aquesta participació es pot fer de manera individual o col·lectiva a través de diversos processos i dels òrgans, mitjans i canals de comunicació. La participació ciutadana permet incidir en l’esfera pública, també augmenta i reforça la qualitat democràtica, ajuda a prendre més bones decisions col·lectives i augmenta el sentiment de pertinença de la col·lectivitat.