Gent participant

Processos de participació ciutadana

Un procés de participació ciutadana és un espai de diàleg entre els ciutadans i les institucions al voltant d’un tema, una iniciativa, un projecte o una problemàtica. Els processos participatius també neixen de la voluntat política i estan relacionats amb la vocació de transparència de l’Administració. Els processos de participació ciutadana formen part de la dimensió deliberativa de la democràcia.

El procés participatiu neix sempre d’una necessitat i ha de tenir uns objectius. Per exemple, si una institució té clar que vol dur a terme una política pública determinada o sap com gestionar un possible conflicte, no cal que engegui un procés participatiu, hi perdrà temps i diners. En canvi, si vol planificar consensuadament un projecte, sempre pot organitzar un procés participatiu per conèixer les opinions, els problemes o les realitats i poder trobar aquests consensos per poder aplicar el seu projecte d’una forma determinada.

Els processos participatius neixen de la intel·ligència col·lectiva o grupal. Requereixen l’aplicació d’una metodologia amb unes fases de treball que estan englobades en un període de temps determinat. Normalment, la majoria dels processos es divideixen en diferents fases: disseny, diagnòstic col·lectiu dels reptes, deliberació, conclusions i retorn als ciutadans.