Gent participant

La participació no institucionalitzada

La participació ciutadana no vinculada amb les institucions de l’estat pot dividir-se en la que té una visió més formal i la que en té una de reivindicativa.

En la primera, hi trobem la participació en entitats, associacions i clubs de tota mena que podem trobar en qualsevol sector de la societat, com és el cas de les associacions culturals i els clubs esportius o de lectura, per posar alguns exemples. En aquest cas també hi podem trobar les organitzacions de consumidors, les associacions de malalts o diferents col·lectius socials, per posar-ne uns altres.

En la reivindicativa, els ciutadans poden utilitzar també els sistemes de suggeriments, queixes o denúncies que les institucions i altres organismes posen a la seva disposició. Fins i tot les xarxes socials i els fòrums de debat digital també són una forma de participació no institucionalitzada. Les reivindicacions es poden dur a terme també de forma regular a través de protestes i manifestacions.