Votació

La democràcia

Aquesta paraula prové del grec demos (δημος), que vol dir “poble”, i krato (κρατω), que vol dir “poder”. Democràcia significa “el poder del poble”. La democràcia és el sistema polític en què la sobirania, el poder, resideix en la comunitat o poble. Els ciutadans de les polis gregues es reunien en l’assemblea i elegien els seus representants polítics per gestionar la ciutat i el seu territori.

La democràcia és el sistema polític que identifica la majoria de societats europees i de bona part del planeta. Els ciutadans amb dret a vot escullen en les eleccions els seus representants (democràcia delegativa) i poden votar sobre un tema concret en diferents consultes i referèndums (democràcia directa).