Votació

Les democràcies

Democràcia directa

Els ciutadans són consultats per les institucions sobre un tema polític. Els referèndums són un exemple de democràcia directa. Una reforma constitucional necessita el vot dels ciutadans amb dret a vot en un referèndum.

Democràcia representativa

Els ciutadans amb dret a vot elegeixen cada quatre anys els seus representants al Consell General i als comuns. Els ciutadans amb dret a vot deleguen als membres del Consell General l’elecció del cap del Govern, i aquest darrer escull els seus ministres.

La democràcia representativa es caracteritza pel sistema electoral en què els ciutadans amb dret a vot elegeixen els membres del Consell General i dels comuns.

Democràcia deliberativa

La democràcia deliberativa genera espais de diàleg per buscar el consens en diferents aspectes de la vida pública. A diferència d’un referèndum o de l’acció dels representants polítics, la democràcia deliberativa no ha de ser necessàriament vinculant.

La democràcia deliberativa genera consensos a través del debat en espais de diàleg. La participació ciutadana deliberativa no ha de ser necessàriament vinculant.