AUDIÈNCIA CIUTADANA

L’Audiència ciutadana és un canal de participació periòdic i anual, regulat pel Reglament de participació ciutadana, que consisteix d’una entrevista o trobada que realitza la ciutadania amb una part o amb la totalitat dels membres del Govern. L’Audiència Ciutadana pot ser retransmesa per mitjans radiofònics, televisius o telemàtics

El passat dimarts 24 de gener va tenir lloc una nova edició d’ "El cap de Govern respon". La ciutadania va poder adreçar al cap de l’Executiu, Xavier Espot, preguntes, reflexions o propostes relacionades amb la temàtica de l’habitatge i del poder adquisitiu.

Es van rebre més de mig centenar de preguntes, les quals, juntament amb les seves corresponents respostes, es poden consultar seguidament.

Edicions d'Audiències Ciutadanes

El Cap de Govern respon a les preguntes de la ciutadania - Gener 2023