Els coprínceps són els caps d’Estat de manera conjunta i indivisa. Els coprínceps són, a títol personal i exclusiu, el bisbe d’Urgell i el president de la República Francesa. El seu poder sorgeix de la Constitució d’Andorra. Els coprínceps són el símbol de la independència d’Andorra i del tractament paritari amb els estats veïns. Resten al marge de l’activitat política i són informats pel síndic general i pel cap de Govern dels afers estatals.
El terme principat ens remet directament a príncep. Ben contràriament al que podem pensar, un príncep no necessàriament ha de ser el fill d’un monarca. El príncep és el sobirà d’un territori que es pot anomenar principat. El terme príncep prové del llatí princeps, que significa “el que va primer”. En el cas d’Andorra, els dos sobirans eren coneguts tradicionalment com a senyors.