Un ciutadà pot articular els seus interessos, coneixements, aficions i preocupacions a través d’una associació. Associar-se a una entitat que vetlla per uns objectius concrets és una manera de canalitzar la nostra acció social. Una societat amb associacions és una societat amb una ciutadania participativa i oberta.
La Constitució d’Andorra va ser aprovada el 14 de març de 1993 pels andorrans amb dret a vot en un referèndum. La Constitució d’Andorra defineix l’Estat andorrà, els seus símbols, els drets i deures de la ciutadania i el sistema polític del coprincipat parlamentari. Què és una constitució? La constitució és la llei principal d’un estat. La constitució defineix l’estat, els seus símbols −com la bandera, la llengua oficial i l’himne−, les institucions i els drets i els deures dels ciutadans.
L’acció ciutadana no implica només el dret de votar i ser elegible. L’acció ciutadana es vehicula a través de molts actes discrets que engloben el conjunt de la ciutadania. Els ciutadans expressen en tots els àmbits, i sovint sense adonar-se’n, compromisos i implicacions socials. Aquesta implicació és inherent en tots els aspectes de la vida d’un ciutadà. Els ciutadans no poden viure al marge de la societat. Els ciutadans participen també en consells ciutadans, de joves o de padrins.
La participació ciutadana és el dret de la ciutadania a poder intervenir, de manera directa o indirecta, en les polítiques públiques a través de la deliberació i la cerca de consens. Aquesta participació es pot fer de manera individual o col·lectiva a través de diversos processos i dels òrgans, mitjans i canals de comunicació. La participació ciutadana permet incidir en l’esfera pública, també augmenta i reforça la qualitat democràtica, ajuda a prendre més bones decisions col·lectives i augmenta el sentiment de pertinença de la col·lectivitat.
La ciutadania és el conjunt de les persones que viuen a Andorra. Aquest concepte integra tots els habitants del país i els andorrans que viuen a l’estranger. El conjunt dels ciutadans té uns drets i uns deures que venen determinats per la Constitució d’Andorra (1993). Els ciutadans que tenen la nacionalitat andorrana i tenen més de divuit anys poden votar i ser elegits en les eleccions generals i comunals. També poden accedir als càrrecs públics del Govern, els comuns i les institucions judicials.