Les lleis Una llei és una norma de compliment obligatori referida a un àmbit o activitat concrets, dictada per l’organisme estatal que hi té competència. En el cas d’Andorra, el Consell General té la competència de redactar i aprovar projectes de llei per majoria absoluta. Tot i això, la iniciativa legislativa correspon al Consell General i també al Govern. Un projecte de llei aprovat pel Consell General esdevé una llei i ha de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.