Neix la Comissió Operativa de Participació Ciutadana del Govern

COMISSIÓ OPERATIVA
Promourà la participació ciutadana des d’una vessant transversal en la realització de les polítiques públiques. Estarà integrada per membres de tots els ministeris i per dos representants de la ciutadania no organitzada, que representaran la futura Visura Ciutadana

La ministra d’Administracions Públiques i Participació Ciutadana, Trini Marín, va presentar, el dimarts, 21 de setembre, la nova Comissió Operativa de Participació Ciutadana, un òrgan interministerial que ha d’esdevenir l’eina del Govern per promoure la participació ciutadana des d’una vessant transversal en l’elaboració de les polítiques públiques.

La comissió neix amb l’objectiu que es pugui elaborar de manera conjunta entre tots els ministeris, els programes, projectes i serveis públics que puguin ser executats sota el concepte de la participació ciutadana.

Aquest nou òrgan permetrà elaborar les propostes de millora que siguin necessàries per al funcionament dels processos i espais participatius de l’Administració, implementant un nou paradigma de treball en el procés d’elaboració de polítiques públiques. En aquest sentit, Marín va destacar que la comissió contribuirà a garantir la coordinació i la transparència dels processos de participació ciutadana duts a terme a l’Administració. En definitiva, la missió del nou òrgan, tal com va remarcar, és promoure la cultura participativa.

La comissió  estarà formada pel ministre competent en matèria de participació ciutadana, que n’exerceix la presidència, un representant de cada ministeri i l’equip del Departament de Participació Ciutadana. A més, amb la voluntat d’implicar directament a la ciutadania, hi podran formar part dos representants de la ciutadania no organitzada, que donaran una perspectiva ciutadana als assumptes que es tractin. Aquestes dues persones representaran a la Visura Ciutadana, un òrgan que s’està treballant actualment.

Alhora, la Comissió Operativa de Participació Ciutadana –que es reunirà amb caràcter ordinari un mínim de dos cops a l’any– pot sol·licitar l’assistència específica de persones externes quan es consideri convenient per a la informació i el bon desenvolupament dels continguts tractats.