Gent participant

Les associacions

Un ciutadà pot articular els seus interessos, coneixements, aficions i preocupacions a través d’una associació. Associar-se a una entitat que vetlla per uns objectius concrets és una manera de canalitzar la nostra acció social. Una societat amb associacions és una societat amb una ciutadania participativa i oberta.

En la societat hi ha molts tipus d’associacions que tenen uns objectius fundacionals concrets. Ens trobarem amb associacions de tots els àmbits. Per exemple, en l’àmbit social hi ha associacions que giren al votant de malalties, malalts o consumidors. En el cultural hi trobem associacions literàries, de foment de la cultural popular, teatrals o artístiques. En l’àmbit esportiu trobem molts clubs esportius agrupats en les federacions respectives. Alguns aficionats a l’esport s’agrupen en penyes de seguidors.

Les organitzacions empresarials poden agrupar empresaris de diferents sectors que s’han unit per coordinar els seus interessos. També trobem els col·legis oficials, que engloben graduats i diplomats de diferents disciplines en l’exercici de vetllar pels seus interessos.

Aquestes associacions constitueixen una eina bàsica per passar d’una ciutadania no articulada a una d’organitzada. L’objectiu d’aquestes associacions és el de l’articulació sobre uns temes, interessos o problemàtiques concrets.