Ciutadans caminant

La ciutadania

La ciutadania és el conjunt de les persones que viuen a Andorra. Aquest concepte integra tots els habitants del país i els andorrans que viuen a l’estranger. El conjunt dels ciutadans té uns drets i uns deures que venen determinats per la Constitució d’Andorra (1993).

Els ciutadans que tenen la nacionalitat andorrana i tenen més de divuit anys poden votar i ser elegits en les eleccions generals i comunals. També poden accedir als càrrecs públics del Govern, els comuns i les institucions judicials.

 

La ciutadania participativa

Els ciutadans s’agrupen en societat i col·laboren en el seu funcionament. Aquesta col·laboració es produeix en aspectes que engloben molts àmbits diferents: domèstic, de lleure, econòmic, laboral, esportiu o polític.

Aquesta participació és bàsica per al funcionament de la societat. Una societat és participativa perquè els seus ciutadans es relacionen entre ells en diferents escenaris o llocs.


La ciutadania compromesa

La ciutadania compromesa és un concepte que engloba els ciutadans que tenen una actitud de compromís. La ciutadania compromesa és una ciutadania conscienciada i activa amb el seu compromís.

Per exemple, en aquesta categoria hi agruparem els ciutadans que són actius a les xarxes socials, segueixen un determinat club esportiu al camp de joc o als partits retransmesos per la televisió.

El compromís d’un ciutadà el trobem també en el transcurs d’una conversa al bar o en un sopar amb una colla d’amics quan expressa la seva opinió envers un tema determinat; per exemple, sobre una problemàtica mediambiental o una opinió política.


La ciutadania organitzada

Una ciutadania organitzada és una ciutadania compromesa que es coordina i participa a través d’entitats, associacions, clubs esportius, partits o sindicats. Els ciutadans que volen jugar a futbol i competir en una lliga local es poden organitzar en una entitat o club esportiu, els que volen defensar els seus drets laborals ho poden fer en un sindicat, i els que estimen el patrimoni ho faran en una associació cultural.

En la ciutadania organitzada hi trobarem ciutadans compromesos que s’agrupen en associacions o entitats de diferents tipus que tenen uns objectius concrets.

La ciutadania organitzada implica un compromís individual. Un ciutadà no compromès no s’organitzarà en una associació.


La ciutadania no articulada

La ciutadania no articulada és una ciutadania en què les accions individuals dels ciutadans no cal que comportin un compromís determinat.

La ciutadania no articulada engloba el conjunt de la societat sense la necessitat que hi hagi lligams de compromís. Hi podem trobar la persona que surt a comprar un cop per setmana, el nen que va a l’escola, els pares que acompanyen els seus fills a les activitats extraescolars, el conjunt d’assalariats, els jubilats o tots els joves del país.

Alguns exemples de ciutadania no articulada els trobem també amb el cas de ciutadans compromesos amb el medi ambient que compren un aliment ecològic determinat, de proximitat, o fan servir la bicicleta o el transport públic en els seus desplaçaments. Els ciutadans compromesos amb la cultura veuran uns canals de televisió concrets o visitaran unes exposicions d’art determinades. Els ciutadans partidaris d’una ideologia política compraran un tipus de premsa o llegiran uns diaris electrònics concrets.