Rosa

Andorrana resident a Ordino, metgessa de família jubilada. El fet de disposar de temps lliure, ser coneixedora de les persones d’una parròquia i la meva experiència m’han encaminat cap a la Visura Ciutadana.

Foto
Rosa Perez
Cognoms membre
Perez