Olivier

De nacionalitat francesa, més de 25 anys a Andorra. Consultor informàtic. La possibilitat de participar en la vida pública per fer arribar la veu de la ciutadana és un repte i una gran responsabilitat. La Visura es el primer pas cap a una societat més implicada i responsable.

Foto
Olivier Bracque
Cognoms membre
Bracque