CONSULTA CIUTADANA PER A LA RESTAURACIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS PER A L'ANY 2023