Trobada amb el President de la Conferència Internacional d’ONG’s del Consell d’Europa